Groeimarkt verzekeringen: 60.000 zzp-ers per jaar

In april 2008 bracht Fortis ASR een nieuw pakket op de markt: het ZZPCombi

pakket. Een heel succesvol product, volgens Innovation manager Hilbert

Sieders van Fortis ASR. Hij vertelt hoe veertig Fortis-medewerkers de

ZZP-er van binnenuit leerden kennen.

Sieders vertelt: “Innovatie staat bij ons hoog op de agenda. We pikken steeds

ideeën op die we toetsen en uitwerken via een vaste innovatiefunnel (stapsgewijs

innovatietraject, MB). Een klein deel ervan leidt uiteindelijk tot een concreet

businessplan. Een van de projecten vorig jaar was het ontwikkelen van een product

voor de zelfstandige zonder personeel, kortweg: de ZZP-er (ook wel éénpitter

genoemd, MB). Dat is een heel aantrekkelijke markt: in Nederland zijn er zo’n

450.000 en per jaar komen er zeker 60.000 nieuwe ZZP-ers bij. We verwachten

dat die aantallen hoog blijven: veel professionals zoeken een omgeving met meer

vrijheid waar ze hun inhoudelijke ei kwijt kunnen. Ze denken dat ze zelf ook wel

opdrachten kunnen genereren en dus starten ze hun eigen bedrijf. ZZP-ers vind

je in de meest uiteenlopende beroepen: van schoonheidsspecialist tot personeelsadviseur.”

“In het innovatietraject hebben we Branddoctors ingezet. Zij organiseerden voor

ons een veertigtal gesprekken op de werkplek van de zelfstandigen. Vaak is dat

thuis, bij wijze van spreken op de slaapkamer en soms ook in een gehuurd pand.

Aan die gesprekken namen in tweetallen verschillende medewerkers uit de relevante

onderdelen van ons bedrijf deel. Die mensen kwamen uit verschillende

afdelingen: sales, productspecialist, marketingmedewerker, fiscaal jurist. Allemaal

hebben ze ZZP-ers ‘live’ meegemaakt. Na die gesprekken zijn we onder leiding

van Branddoctors met veertig man een dag met elkaar aan het werk gegaan. In

teampresentaties deelden we de uitkomsten met elkaar. Wat had je verwacht, wat

heb je gezien en wat verraste je? Dat delen van ervaringen is heel belangrijk: zo

kom je tot een gezamenlijk begrip en word je het eens over de behoeften van de

De volgende stap was met de hele groep brainstormen over het soort dienstverlening

dat je moet aanbieden. Wij moeten het onderscheid maken in de dienstverlening:

de manier waarop je iets aan de klant aanbiedt. Om daar creatief in te

worden, deden we ook gedachte-experimenten aan de hand van andere branches.

Laten we eens kijken naar wat wij kunnen leren van concrete voorbeelden uit de

reisbranche, de uitzendbranche of de telecombranche. De uitkomsten van deze

dag hebben we gebruikt om onze ideeën uit te werken.”

ZZP-ers

“We ontdekten dat voor startende zelfstandigen de administratie en verzekeringen

een sluitpost zijn. In de beginfase gaat alle energie naar het binnenhalen van

nieuwe opdrachten. Dat is logisch, veel starters komen namelijk uit een vaste baan

en hebben maar één zekerheid: géén salaris aan het einde van de maand. Wat er

dan geregeld moet worden hangt af van de privésituatie: ben je kostwinner of kan

je partner ook zorgen voor financiële continuïteit?

Ook opvallend is dat veel zelfstandigen, als het eenmaal loopt, best bereid zijn

om zaken uit te besteden. Vaak weet men wel dat er iets voor arbeidsongeschiktheid

geregeld moet worden maar komt men er niet toe. Heel veel ZZP-ers weten

overigens niet dat hun zakelijke inventaris niet onder de dekking van de brand- en

inboedelverzekering valt. Opvallend is dat ZZP-ers best open staan voor advies.

Het is een hoog opgeleide en ervaren doelgroep die best met je over verzekeringen

wil praten. Tegelijk willen ze ook weten wat ze kunnen afdekken om vervolgens

zelf af te wegen welke dekking bij hun situatie past. Bewegingsvrijheid is dus heel

belangrijk.”

“Het product dat we hebben ontwikkeld is revolutionair. We hebben in het ZZPCombipakket

namelijk verschillende soorten verzekeringen gecombineerd. Om te

beginnen de juridische aansprakelijkheid voor de freelancer als privé-persoon en

voor zijn of haar onderneming. Ook de zakelijke inventaris wordt tot op zekere

hoogte gratis meeverzekerd op de inboedelverzekering. Heel belangrijk in het pakket

is de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Deze verzekering heeft het imago

dat zij heel duur is maar dat klopt helemaal niet: het gaat er namelijk om wat je

wilt afdekken. De minimale variant is de budgetpolis: die dekt alleen de situatie

dat iemand helemaal niets meer kan, bij wijze van spreken: een bouwvakker in

een rolstoel. Die polis is heel goedkoop. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een

meer luxe arbeidsongeschiktheidsverzekering: de uitgebreidste variant verzekert

dat iemand geen ander werk dan in zijn eigen beroep hoeft te doen en kent een

korte wachttijd. Aan dat product hangt natuurlijk wel een heel ander prijskaartje.”

ZZP-ers vind je in alle beroepen: van personeelsadviseur tot schoonheidsspecialist

tekst Mirjam Broekhoff

Geplaatst in: CLOU 37 september 2008

Comments are closed.